In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/419

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Beeldentaferelen

In de Sint Willibrordkerk in Bergschenhoek is vanaf de zeventiger jaren een uniek en tijdloos kunstwerk van de Rotterdamse kunstenaar Gerard Heman te bezichtigen. Het kunstwerk bestaat uit een twaalftal taferelen uit het leven van de Heilige Familie met in het middelpunt resp. Maria met Kind en Jozef met Kind.

Het kunstwerk is uniek omdat ons geen vergelijkbaar kunstwerk bekend is waar de Heilige Familie te zien is in de huidige moderne tijd. De taferelen zijn ook in onze tijd goed herkenbaar vanwege de situering in de omgeving van Bergschenhoek. Tijdloos omdat er onderwerpen van alle tijden worden uitgebeeld; onderwerpen waar elke mens in zijn/haar leven mee te maken krijgt.

Hugo van der Heijden, van 1960 t/m 1975, pastoor in onze parochie, gaf destijds iedere keer aan belangstellenden uitleg over wat de taferelen voorstelde. Het aantal parochianen die dat meegemaakt hebben wordt steeds kleiner. Over een aantal jaren zijn er geen getuigen meer.

Daarom zijn deze verhalen opgetekend. Een jaar lang, vanaf juli 2003 tot augustus 2004 is in het parochieblad "Parochieklanken" uitleg gegeven over hoe deze taferelen in onze tijd geplaatst zouden kunnen worden. U vindt ze nu hier op de website.

In zekere zin biedt het kunstwerk een geweldige uitnodiging om ons te verplaatsen in de betekenis van belangrijke feest- en gedenkdagen in het christelijk jaar. Zeker in deze tijd waarin geloofsoverdracht en kerkbezoek geen vaste plaats meer in onze drukke agenda innemen. Mogen deze taferelen leiden tot inspiratie en bezinning voor velen, jong en oud, op school, in de kerk of gewoon thuis.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte