In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/7131

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Actie herstel kerkorgel

Aanleiding
Ons kerkorgel is een spil binnen onze vieringen. Dankzij onze organisten geeft zij een extra sfeer, verblijding en vertroosting en is daarmee voor vele parochianen onmisbaar. Het afgelopen jaar is gebleken dat zij mankementen begon te vertonen. Conclusie; er zijn 2 blaasbalgen* aan noodzakelijke vervanging toe. Daarnaast wordt gekeken of er verder nog ander groot onderhoud noodzakelijk is. Zoals het goed schoonmaken en reinigen van de binnenkant van het orgel. De reparatie van de al bekende zaken zullen minimaal rond de €20.000,- tot € 25.000,- komen te liggen. 

*zitten aan de achterzijde van het orgel, zij zorgen dat de lucht die nodig is voor het orgelwind in de pijpen ontstaat.

Acties
Omdat het orgel zo een centrale plaats inneemt, en om te zorgen dat de reparatiekosten niet geheel van onze reserves af gaan, is besloten dat er inzamelingsacties gaan plaatsvinden.  De volgende acties zijn ondertussen bekend:

Actie Toelichting Wanneer?
Collectes

- Extra collecte 1x per maand tijdens de viering
- middels collectebus achterin de kerk
- Via QR code

Zie toelichting of gebruik deze
QR code

 QR orgel enkel.jpg

Club van het orgel Sponsoring per toets, pendaal of pijp. Deelname hieraan leidt tot deelname aan de 'Club van het orgel'. Zie voor meer informatie en deelname aan de Club van het Orgel dit nieuwsbericht. Gestart januari 2024. 

Wilt u financieel bijdragen aan het orgel? Dan kunt u dit doen middels een van bovenstaande activiteiten of QR code.
Wilt u helpen bij een van de activiteiten? Laat het ons weten via de mail.

Benieuwd welke acties zijn voorgegaan?

Actie Toelichting Wanneer?
Concert en braderie open monumentendag 2023 Concert van het HCM tijdens open monumentendag. Tevens braderie waarvan de opbrengst tbv het orgel waren.

9 september 2023

Benefietconcert Cultuurproeverij ism ons St. Cecilea en Concordia. Kaarten te bestellen via cultuurproeverij.nl 14 oktober 2023 
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte