Spiritualeit & Geloofsverdieping 2016-2017

Katholiek geloofVerruim uw blik en verrijk uw geest!

Onder dit motto biedt de parochie Christus Koning nu voor het vijfde seizoen een programma met cursussen en lezingen aan. Een impuls op uw spirituele zoektocht, een verdieping van uw geloof, een aanzet tot bezinning, een ontmoeting met anderen, de ontdekking van een nieuwe invalshoek, de verkenning van onbekend land: u bent van harte uitgenodigd om deze ervaring op te doen.

Wie belangstelling heeft is welkom! Of u gelovig bent of ongelovig, spiritueel zoekend, kerkelijk betrokken of niet, alle onderdelen van het programma staan open voor iedereen.

Voor de meeste activiteiten vragen wij van u als deelnemer een bijdrage in de kosten. U gelieve deze bij aanvang van de (eerste) bijeenkomst te voldoen. Geld mag echter nooit een belemmering vormen om aan een programmaonderdeel deel te nemen. Wanneer dit wel het geval is, aarzel dan niet om dit te bespreken met ondergetekende.

Ook wanneer u niet zo mobiel (meer) bent en problemen hebt met vervoer van en naar de betreffende locatie, schroom niet om dit te melden, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Aanmelding voor deelname aan de activiteiten is noodzakelijk. Let u daarbij op de uiterste aanmeldingsdatum (te vinden bij de beschrijving van de activiteit). Aanmelden geschiedt (tenzij anders vermeld) schriftelijk of via e-mail bij pastor Kees Bracco Gartner, Oostlaan 38, 2641 DL Pijnacker, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Vermeld daarbij altijd uw naam, adres, e-mailadres alsmede de activiteit(en) waarvoor u zich opgeeft. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u daarvan een bevestiging.

Het pastoraal team van de parochie hoopt met dit aanbod een brede kring van belangstellenden te bereiken en u als deelnemer bij een van de activiteiten te mogen begroeten.

Namens het pastoraal team en het Catechetisch Beraad van de parochie Christus Koning,

Kees Bracco Gartner, pastoraal werker

Alpha follow up

In het nieuwe seizoen beginnen we weer met de Alpha follow up groepen. Iedereen die met een Alpha cursus heeft mee gedaan wordt weer van harte uitgenodigd om zich bij ons aan te sluiten. Het afgelopen seizoen hebben we ons verdiept in “Bidden – wat is dat en hoe doe je dat?”

Lofprijzing op de avonden van de Alpha follow up is een waardevol onderdeel om onze gevoelens en liefde naar God te uiten, voordat we met het eigenlijke onderwerp gaan beginnen.

Het thema van het nieuwe seizoen is nog niet helemaal bekend, daarvan zullen we u op de hoogte brengen in de Morgenster.

 • Data & tijden: 7 avonden vanaf woensdag 31 aug. t/m 23 nov. 2016 om de veertien dagen, 19.30-21.45 uur
 • Locatie: Fam. Bunnik, Lange Campen 13, Pijnacker
 • Contactpersoon: Mary van Bijsterveld 06 38725859
 • Aanmelding: voor 15 aug. (daarna in overleg) via de contactpersoon

Alpha-cursus

De gratis Alpha-cursus is een laagdrempelige oecumenische cursus over de kernpunten van het geloof.

Tijdens de cursusavonden draait alles om ontmoeting, uitleg en gezamenlijke gesprekken. Elke bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd om elkaar beter te leren kennen. Daarna volgt een inleiding op het wekelijks veranderende thema (een uitgangspunt van het christelijk geloof). Aansluitend is er gelegenheid om onder leiding van een gespreksbegeleider in kleine groepen de eigen gedachten uit te wisselen. Alle vragen die in u leven en aansluiten op het gekozen thema kunnen gesteld worden.

Thema’s in deze cursus zijn onder meer: Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus? Hoe kun je geloven? Bijbel lezen, waarom en hoe? Bidden, waarom en hoe? Wie is de Heilige Geest? Hoe zit het met de kerk?

De inleidingen worden verzorgd door een aantal inspirerende sprekers en de avond wordt verder begeleid door de leden van het Alpha-team.

De Alpha-cursus is er voor jong en ‘oud’ en dus toegankelijk voor iedereen. Bijvoorbeeld voor mensen die iets meer willen weten van het christelijk geloof, die pas christen zijn geworden of die hun wortels van hun geloof (nog) eens willen doornemen.

 • Data & tijden: donderdag 8 september 2016 van 20.00 tot 22.00 uur (info-avond); 15, 22 en 29 september, 6, 13, 27 en 29 oktober, 3, 10, 17 en 24 november van 18.30 tot 21.30 (m.u.v. zaterdag 29 oktober)
 • Locatie: pastorie H. Bartholomeuskerk, Veenweg 36, Nootdorp
 • Kosten: een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd
 • Contactpersoon: Jacinta Bunnik tel. 06 45647007.
 • Aanmelding via de contactpersoon of via: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. '; document.write( '' ); document.write( addy_text43056 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Meer informatie:www.alpha-cursus.nl.

Leerhuis Mystiek

De christelijke traditie bevat een schat aan mystieke teksten. Zij vormen de schriftelijke neerslag van de zoektocht van mystici naar God, van hun Godservaring, soms ook van hun worsteling met God. In hun geschriften tonen de mystici zich open en ontvankelijk, origineel, gewaagd. Niet zelden staan zij daardoor op gespannen voet met wat de officiële leer van hun geliefde Kerk hen voorhoudt. Het is niet voor niets dat mystici wel “dwarsliggers in de naam van God” worden genoemd.

In de startbijeenkomst staat kennismaking centraal: van de deelnemers met elkaar en met het verschijnsel “mystiek”. In de volgende bijeenkomsten (iedere zes tot zeven weken) lezen we enkele mystieke teksten van o.a. Hadewych, Johannes van het Kruis en van enkele mystici van meer recente datum zoals bijv. Etty Hillesum. In de beste traditie van het ‘leerhuis’ bevragen wij de tekst en gaan wij er met elkaar over in gesprek.

 • Data & tijden: woensdagen 21 sept., 26 okt., 30 nov. 2016, 25 jan., 15 mrt. en 19 apr. 2017, van 20.00-21.45 uur
 • Locatie: pastorie Onze Lieve Vrouw Geboortekerk, Noordeindseweg, Berkel
 • Kosten: € 25,00 p.p. (incl. koffie/thee en materiaal) te voldoen op de eerste avond
 • Contactpersoon & begeliding: pastor Kees Bracco Gartner
 • Aanmelding: uiterlijk maandag 19 september 2016
 • Aantal deelnemers: max. 10 (in volgorde van aanmelding)

“Geloven Nu”, van huis uit

Misschien toch maar eens gewoon de stap zetten, ondanks het snelle en drukke leven dat je als gezin met opgroeiende kinderen leidt: in de vertrouwde omgeving van een woonkamer en in een ongedwongen sfeer zo nu en dan eens met elkaar doorpraten over geloofs- en levensvragen. Naar elkaar luisteren en elkaar iets vertellen over wat je bezighoudt, over je vragen en je verwachtingen met betrekking tot het geloof en de zin van het leven. Welke zijn dat? Anno 2016/2017? Met basisschoolkinderen? Met pubers? (Want we hebben voor deze gespreksgroep met name ouders met opgroeiende kinderen op het oog.)

Met behulp van het materiaal uit de succesvolle reeks Geloven nu gaan we met elkaar in gesprek. We doen dit aan de hand van een kort Bijbelverhaal dat als gespreksimpuls dient en proberen dit verhaal vervolgens te betrekken op de actualiteit, op ons eigen leven, ons geloven, ons zoeken. Geleerde of diepzinnige bijdragen worden niet verwacht, wel een open houding, interesse in elkaar en een gezonde nieuwsgierigheid naar antwoorden op de vraag: Geloven Nu?

 • Data & tijden:
  • Eerste bijeenkomst: dinsdag 27 september van 20.00 tot 21.30 uur in de pastorie van de H. Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38, Pijnacker.
  • De data van de volgende vijf à zes bijeenkomsten, verspreid over het jaar, worden in overleg vastgesteld. Die vinden dan bij toerbeurt plaats bij de deelnemers thuis (op vrijwillige basis).
 • Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden
 • Contactpersoon & begeleiding: pastor Kees Bracco Gartner
 • Aanmelding: uiterlijk zondag 25 september 2016
 • Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 10 per Geloven Nu-groep

DVD/Gespreksavonden over het katholieke geloof

Het afgelopen seizoen heeft de parochie driemaal een serie van vijf gespreksavonden georganiseerd aan de hand van de DVD ‘Catholicism’. In deze DVD-serie neemt Father Robert Barron je als kijker mee in de wereld van het katholieke geloof waarbij hij vertelt over de essentiële thema’s daarvan. Een vierde serie bijeenkomsten start vanaf maandag 26 september.

Na een kopje koffie of thee begint de avond met een korte inleiding waarna een film van 25 minuten wordt getoond. Vervolgens zal in twee deelgroepen het betreffende thema verder worden besproken. De avond wordt afgesloten met een korte plenaire bijeenkomst.

Elke avond is op zichzelf te bezoeken. Het is dus niet erg als u niet alle vijf avonden kunt komen.

(De werkgroep die deze avonden organiseert beraadt zich nog over een vervolg op de DVD/Gespreksavonden voor het jaar 2017. Houdt u daarom De Morgenster en andere kanalen voor mededelingen in de gaten.)

 • Data & tijden: maandagen 26 sept., 10 en 24 okt., 7 en 21 nov. 2016, 19.45-21.45 uur
 • Locatie: parochiehuis Bergschenhoek, Smitshoek 120
 • Begeleiding: Joke Laan, Margret Peters, Marianne Uijttewaal, Jacques van Bijsterveld
 • Contactpersoon: Joke Laan (e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. )
 • Aanmelding: niet nodig.

Leeskring Mystiek: Thomas Merton

Hij wordt wel een ‘mysticus van onze tijd’ genoemd: Thomas Merton, de Amerikaanse monnik, lid van de orde van de Trappisten, die leefde van 1915 tot 1968. Voor veel moderne gelovigen en spirituele zoekers is hij nog altijd een wegwijzer. De belangstelling voor zijn leven en werk is dan ook tot op de dag van vandaag groot gebleven, ja, lijkt almaar toe te nemen zelfs. Een thema dat hem lief was, zo blijkt uit zijn gedichten en essays, uit zijn brieven en dagboeken, is dat van de (innerlijke) vrijheid. Het heeft hem zijn leven lang beziggehouden, hem begeleid op zijn geestelijke weg.

Aan de hand van het boekje ‘Leven met Thomas Merton. Wegwijzer naar vrijheid’ van Kick Bras, gaan wij gedurende vier avonden met elkaar in gesprek over het verlangen naar vrijheid van Thomas Merton. Herkennen wij in dit verlangen en in de geestelijke weg die hij is gegaan misschien ook iets van onszelf?

 • Data & tijden: donderdagen 29 sept., 6, 13, 20 en 27 okt. 2016, 20.00-21.45 uur
 • Locatie: pastorie H. Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38, Pijnacker
 • Kosten: € 25,00 p.p. (incl. koffie/thee en materiaal, waaronder het boek ‘Leven met Thomas Merton’ van Kick Bras t.w.v. € 14,95) te voldoen op de eerste avond.
 • Contactpersoon & begeleiding: pastor Kees Bracco Gartner
 • Aanmelding: uiterlijk maandag 26 september
 • Aantal deelnemers: maximaal 10 (in volgorde van aanmelding)

Bijna-doodervaringen en de Bijbel

Dr. Raymond A. Moody schreef het boek “Leven na dit Leven” (uitverkocht) over ervaringen van mensen tijdens hun klinische dood. Ondertitel: “Het onderzoek van een verschijnsel: voortbestaan na lichamelijke dood.” Met een voorwoord van de bekende arts Elisabeth Kübler-Ross.

Dit boek heeft pastor Kuipers bijzonder gefascineerd omdat hij er een bevestiging in vond van het christelijk geloof in leven na de dood en van een aantal getuigenissen die hij in de loop der jaren gehoord heeft van mensen met zo’n ervaring. Zelfs de zin uit de geloofsbelijdenis over “de opstanding van het lichaam”, waar hij zelf altijd een rationele scepsis bij had, werd hem nu duidelijk. In dit boek vond hij ook vele parallellen met Bijbelse verhalen. Daarover wil hij graag twee lezingen verzorgen (en dus niet over de medisch-wetenschappelijke vraag of de bijna-doodervaringen wel echt zijn; daar gaat hij van uit). Mensen met zo’n ervaring mogen deze ook vertellen.

 • Data & tijden: donderdagen 6 en 20 oktober 2016, 20.00 – 22.00 uur
 • Locatie: parochiehuis Bartholomeüskerk, Veenweg, Nootdorp
 • Kosten: € 10,00 p.p. (incl. koffie/thee en materiaal) te voldoen op de eerste avond
 • Begeleiding: pastor Winfried Kuipers
 • Contactpersoon: pastor Kees Bracco Gartner
 • Aanmelding: uiterlijk 19 september 2016

Bijbellezen: de Jakobsverhalen

Als voorbereiding op de theatervoorstelling List en bedrog, de Jakobsverhalen van Kees Posthumus en Juul Beerda op vrijdag 28 oktober lezen we samen de hoofdstukken uit het boek Genesis die gaan over de aartsvader Jakob. Met het verhaal nog vers in het geheugen en met onze recente leeservaringen krijgt dan het bezoeken van de voorstelling een extra dimensie.

 • Datum & tijd: woensdag 19 oktober 19.45 – 22.00 uur
 • Locatie: pastorie H. Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38, Pijnacker
 • Kosten: € 5,00 p.p. (incl. koffie/thee en materiaal) te voldoen op de avond zelf
 • Contactpersoon & begeleiding: pastor Kees Bracco Gartner
 • Aanmelding: uiterlijk maandag 17 oktober 2016

Bijbels toneel: “List & bedrog, de Jakobsverhalen”

Na hun succesvolle voorstelling over Paulus in oktober vorig jaar komen Kees Posthumus en Juul Beerda dit jaar terug met hun nieuwe theatervoorstelling List & bedrog, de Jakobsverhalen.

Centraal staat de figuur van Jakob, een van de aartsvaders van Israël. Zijn leven is een aaneenschakeling van wonderlijke, kleurrijke, soms begrijpelijke, vaak herkenbare verhalen. Alles zit er in: ruzies, onduidelijke relaties, moeizame verhoudingen, list, bedrog, verzoening. 'Ik vertrek' en 'Het familiediner' zijn tv-programma's die bij je opkomen als je in Genesis de Jakobverhalen leest.

De voorstelling volgt het leven van Jakob van zijn geboorte, waarin hij zijn broer Esau beetneemt, tot aan zijn dood.

 • Datum & tijden: vrijdag 28 oktober 2016, 20.00 – 21.30 uur
 • Locatie: H. Joannes de Dooperkerk, Oostlaan, Pijnacker
 • Kosten: € 10,00 p.p. (incl. koffie/thee) te voldoen op de avond bij binnenkomst
 • Spel: Kees Posthumus (tekst en zang) en Juul Beerda (techniek en muziek); regie: Heleen Hennink
 • Contactpersoon: pastor Kees Bracco Gartner

‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ – Kerk en wereld: boodschap aan elkaar?

Heb ik als gelovige een boodschap aan de wereld, aan de mensen om mij heen? Hoe ga ik om met het lijden dat hen overkomt, met de gebrokenheid van het leven. Na hierover aan de hand van het verhaal van Kaïn en Abel nagedacht en met elkaar gesproken te hebben, richten we onze blik op voorbeelden van aandacht en barmhartigheid uit het dagelijks leven. Vinden we de motieven van ons handelen terug in de Bijbel? In hoeverre zetten Bijbelse verhalen ons in beweging? Door enkele van deze, ook minder bekende, verhalen samen te lezen verbinden we catechese, diaconie, exegese en geloof met elkaar en ontstaat een geloofsgesprek.

De tweede avond staat de plaats van de Kerk in de samenleving centraal. Die plaats wisselt voortdurend, ten dele als gevolg van allerlei maatschappelijke factoren, ten dele ook ten gevolge van eigen keuzes door de Kerk(en). We bekijken hoe maatschappelijke ontwikkelingen ertoe hebben geleid dat in Nederland in de 21e eeuw de Kerk niet langer vanzelfsprekend aanwezig is, en dat, indien de kerk wél invloed wil uitoefenen op de samenleving, daar uitdrukkelijk voor gekozen moet worden. Alleen dan kun je invloed uitoefenen en kan die invloed zinvol zijn. Mede aan de hand van zelf meegebrachte krantenartikelen gaan wij over dit onderwerp met elkaar in gesprek.

 • Data & tijden: dinsdagen 21 en 28 februari 2017, 20.00 – 22.00 uur
 • Locatie: in de pastorie van de O.L.V. Visitatiekerk, Hoefweg 55, Bleiswijk
 • Kosten: € 10,00 p.p. (incl. koffie/thee en materiaal) te voldoen op de eerste avond
 • Begeleiding: diaken Dick Vrijburg
 • Contactpersoon: pastor Kees Bracco Gartner
 • Aanmelding: uiterlijk vrijdag 17 februari 2017

Drie kerken, drie rondleidingen

In een aantal kerken is het gebruik om voor de ouders van bijv. eerstecommunicanten of vormelingen een rondleiding door de kerk te organiseren. De belangstelling daarvoor is meestal bijzonder groot en het enthousiasme achteraf eveneens. Waarom dit dan niet ook een keer aangeboden voor alle geïnteresseerde parochianen (en andere belangstellenden)?

De Sint Willibrorduskerk in Bergschenhoek, de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk in Bleiswijk en de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Berkel doen hun deuren voor u open. Bekijk de kerk eens op een ongebruikelijk moment en met andere ogen! Laat je (na al die jaren?) eens verrassen door iets nieuws! Leden van het Pastoraal Team fungeren als gids.

 • Data & tijden: dinsdag 14 maart, woensdag 22 maart, donderdag 30 maart 2017, 20.00 – 22.00 uur
 • Locatie: OLV Visitatiekerk Bleiswijk(14 mrt), OLV Geboortekerk Berkel (22 mrt), Willibrorduskerk (30 mrt)
 • Kosten: € 10,00 p.p. (incl. koffie/thee en materiaal) te voldoen op de eerste avond.
 • Begeleiding: pastor Winfried Kuipers, pastor Marjo Wijsman
 • Contactpersoon: pastor Kees Bracco Gartner
 • Aanmelding: uiterlijk vrijdag 10 maart 2017

Spiritualiteit uit Assisi: Franciscus en Clara

Franciscus

De bron van waaruit Dick Vrijburg, de nieuw benoemde diaken in onze parochie, leeft is de franciscaanse spiritualiteit. Met de heilige Franciscus van Assisi (1181-1226), zijn leven en werk, voelt hij zeer nauw verwant. De franciscaanse spiritualiteit heeft een aantal kenmerken die je zou kunnen samenvatten onder de woorden Danken, Dienen en Dragen. Diaken Dick Vrijburg neemt u graag mee op zijn spirituele weg aan de hand van deze drie D’s. Hoe kan de heilige Franciscus en hoe kunnen zijn Danken, Dienen en Dragen na 800 jaar nog een rol van betekenis spelen in ons persoonlijk leven en in onze samenleving anno 2017? Wandel met Dick mee en ontdek het zelf.

Clara

Barmhartigheid wordt vaak in verband gebracht met het werkwoord ‘doen’. Onze bereidheid tot het ‘doen’ van barmhartigheid is groot maar brengt ook een risico met zich mee. Gelovig zijn wordt dikwijls gelijkgesteld aan activisme. Vaak zijn we ons niet meer bewust van een diep verlangen dat ons drijft om tot concrete daden voor onze naasten te komen. Wie inspireert ons om barmhartig te zijn in ons dagelijks leven?

Clara van Assisi, een vrouw uit de Middeleeuwen, inspireert Pauline Vermeulen-Dekker en brengt haar terug naar het grote voorbeeld: Jezus Christus! Het was het onvoorwaardelijk ‘ja’ van Maria dat Clara inspireerde om op de uitnodiging van Franciscus van Assisi in te gaan. Haar levensverhaal en haar gelovige grondhouding hebben velen diep geraakt. Zij is een spiegel die ons uitdaagt om met andere ogen te kijken naar onze relatie tot God, onze medemens en onszelf.

 • Data & tijden: woensdagen 10 en 17 mei 2017, 20.00 – 22.00 uur
 • Locatie: Balthasarzaal pastorie H. Bartholomeüskerk, Veenweg 36, Nootdorp
 • Kosten: € 10,00 p.p. (incl. koffie/thee en materiaal) te voldoen op de eerste avond.
 • Begeleiding: mevrouw Pauline Vermeulen-Dekker en diaken Dick Vrijburg
 • Contactpersoon: pastor Kees Bracco Gartner
 • Aanmelding: uiterlijk vrijdag 5 mei

‘Waarom toch, God?’ – Lijden met Job

‘Waarom laat God dit lijden toe?’ Een vraag van alle tijden, ook Job stelde haar al. Het oudtestamentische boek dat zijn naam draagt vertelt hoe Job door groot lijden wordt geplaagd: hij verliest zijn bezit, zijn kinderen, zijn gezondheid. Hij vereenzaamt en voelt zich van God verlaten. Maar precies in deze eenzaamheid en Godverlatenheid toont zich een weg naar God. Geen gemakkelijk weg voor Job, want zijn Godsbeeld wordt op de proef gesteld en veel weerstanden, van buitenaf en van binnenuit, moet hij overwinnen. Maar op het eind valt hem ten deel waarop hij in zijn diepste nood had gehoopt: God te zien.

In vier bijeenkomsten lezen we samen het boek Job, volgen wij zijn worsteling op de weg van/naar/met God en wisselen met elkaar onze leeservaringen uit.

 • Data & tijden: dinsdagen 23 en 30 mei, 6 en 13 juni 2017, 20.00 – 21.45 uur
 • Locatie: pastorie H. Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38, Pijnacker
 • Kosten: € 20,00 p.p. (incl. koffie/thee en materiaal) te voldoen op de eerste avond.
 • Begeleiding: pastor Kees Bracco Gartner
 • Contactpersoon: pastor Kees Bracco Gartner
 • Aanmelding: uiterlijk vrijdag 19 mei
 • Aantal deelnemers: max. 10 (in volgorde van aanmelding)

Bezoek aan de Zusters van Moeder Teresa

Elke jaar bezoeken vormelingen van Lansingerland de Missionaries of Charity, beter bekend als de Zusters van Moeder Teresa. Zij hebben in een gewoon groot woonhuis aan de ’s Gravendijkwal in Rotterdam een kloosters met vier of vijf zusters. Ze leven zelf in opperste armoede maar verstrekken gratis elke dag 80 warme maaltijden aan daklozen.

Mensen die eens kennis willen maken met deze zusters en willenhelpen bij het serveren van de maaltijden kunnen zich opgeven bij Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . 

 • Data & tijden: in onderling overleg na aanmelding. Het is altijd een middag, op woensdag, vrijdag, zaterdag of op zondag. Vermeld bij uw aanmelding welke dagen u kunt.
 • Vertrekplaats: in onderling overleg na aanmelding
 • Kosten: een vrije gift aan de zusters
 • Contactpersoon: pastor Winfried Kuipers

Nieuwsgesprekken

Elke dag worden we overspoeld met nieuwsberichten via krant, tv en internet. Veel nieuws is slecht nieuws. In ethische zaken vaak gekleurd door het geseculariseerde denken. Hoe kun je in deze mediawereld nog positief blijven denken? Hoe kun je in de goedheid van de mens en van God blijven geloven en de hoop bewaren? Wat zegt de katholieke Kerk over wetenschappelijke, ethische en maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen en nieuwe denkbeelden?

In een groep van maximaal 10 personen wil pastor Kuipers graag maandelijks een gesprek voeren over actuele zaken uit het nieuws. Iedere deelnemer kan nieuwsonderwerpen voorstellen.

 • Data & tijden: een vaste dinsdag-, woensdag- of donderdagavond in de maand. Geef bij aanmelding op welke avonden u kunt.
 • Locatie: waar de meeste aanmeldingen zijn of roulerend bij de deelnemers thuis in onderling overleg.
 • Kosten: € 2,50 voor koffie/thee en koek
 • Contactpersoon & Begeleiding: pastor Winfried Kuipers Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Aanmelding: via de contactpersoon
 • Aantal deelnemers: max. 10

Woord-van-leven

Op de avonden rond het “Woord van leven” wordt een tekst uit de Bijbel gelezen met een korte toelichting. In onderling gesprek wordt uitgewisseld hoe men dit Woord in praktijk brengt in het dagelijks leven.

 • Data & tijden: eenmaal per maand op donderdagavond
 • Locatie: bij de deelnemers thuis in onderling overleg.
 • Contactpersoon: pastor Thijs van Zaal
 • Aanmelding: via de contactpersoon

Kindercatechese (groepen 5 t/m 7) in Lansingerland

Om kinderen die hun Eerste Heilige Communie gedaan hebben hun geloof verder te laten ontwikkelen, wordt in Lansingerland aan de hand van het catechesemateriaal “Licht op ons pad” een nieuwe vorm van kindercatechese aangeboden. Wij hopen dat met deze methode kinderen in onze tijd op weg gaan om God in hun leven te zoeken en Hem ook daadwerkelijk vinden. In de bijeenkomsten wordt verteld over God, Jezus en de Bijbel. Het eerste deel bestaat uit gesprekken over het onderwerp, het tweede deel bestaat uit interactief en creatief met het onderwerp bezig zijn. Deze bijeenkomsten zijn de voortzetting van de kinderclub uit Berkel, nu toegankelijk voor de kinderen van de groepen 5 t/m 7 uit heel Lansingerland.

 • Data & tijden: woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur
  • 1e bijeenkomst    07 september (thema: En God zag dat het goed was)
  • 2e bijeenkomst    05 oktober (thema: De ark van Noach)
  • 3e bijeenkomst    02 november (thema: Abraham, Sara en God)
  • 4e bijeenkomst    30 november (thema: Jezus in de tempel)
  • 5e bijeenkomst    11 januari (thema: De doop in de Jordaan)
  • 6e bijeenkomst    08 februari (thema: De uitdrijving van de boze geest)
  • 7e bijeenkomst    08 maart (thema: De genezing van een zieke)
  • 8e bijeenkomst    05 april (thema: Pinksteren 1)
  • 9e bijeenkomst   ? juni (sport en spelbijeenkomst/ kennismakingsbijeenkomst communicantjes, in overleg te bepalen)
 • Locatie: parochiehuis Willem Huygensz, Noordeindseweg 102, Berkel en Rodenrijs – wanneer er meer kinderen uit Bleiswijk en Bergschenhoek blijken te komen, zal mogelijk worden uitgeweken naar de parochiezaal St Willibrordus, Smitshoek 122 in Bergschenhoek.
 • Kosten: €7,50 voor materiaal (hele seizoen)
 • Contactpersoon: Joke Laan E: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. T: 0180-633075
 • Aanmelding: via de contactpersoon. Aangemelde kinderen worden geacht aan het volledige programma deel te nemen.
 • Opmerking: De catechesewerkgroep heeft behoefte aan ondersteuning van de ouders. Daarom wordt van ouders verwacht dat zij minimaal één bijeenkomst aanwezig zijn om te assisteren.

Van en voor de jongeren

Tienergroep Rock Solid

Rock Solid is heel actief en is er voor jongeren uit Pijnacker en Nootdorp-Ypenburg tussen de 11 en 15 jaar. We komen 1x per maand bij elkaar en doen een paar keer per jaar, samen met de tienergroep ENS een bijeenkomst. Thema’s van afgelopen jaar waren: humor, verliefdheid, Pasen, rituelen etc. Aan de hand van zo’n thema ontdekken we meer over het Rooms Katholiek geloof en ondertussen maken we plezier!

Spreekt bovenstaand verhaal je aan? Kom dan een keertje langs! Heb je nog vragen? Bel met: Sjoerd Zuidersma, 06 21593936 of mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Tienergroep Live Steady

De jongerengroep Live Steady is er voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar uit Pijnacker en Nootdorp-Ypenburg. De groep komt ongeveer 1x per maand bij elkaar.

Doelstelling is samen ons geloof verdiepen. Dat betekent niet dat je al veel moet weten voordat je mag komen hoor, echt niet. Samen gaan we in gesprek en komen we vaak verder dan we vooraf (alleen) hadden gedacht! Spreekt bovenstaand verhaal je aan? Kom dan een keertje langs! Heb je nog vragen? Bel met: Sjoerd Zuidersma, 06 21593936 of mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

De borrelkerk

De borrelkerk is er voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar uit Pijnacker en Nootdorp-Ypenburg. Iedere tweede donderdag van de maand komen we bij elkaar. De inhoud van de avonden wordt door de jongeren bepaald. Bij de borrelkerk komen zowel jongeren uit de protestantse kerk als de rooms katholieke kerk!

Spreekt bovenstaand verhaal je aan? Kom een keertje langs! Heb je nog vragen? Bel met: Sebastiaan van Alphen, 06 21276667 of mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Tienergroep Everybody Needs Somebody

ENS is voor jongeren uit Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk en schrijft over zichzelf:

“Wij zijn een groep jongeren van 12 tot en met 16 jaar, afkomstig uit Berkel, Bleiswijk en Bergschenhoek. We zoeken met elkaar naar wie God is en wat voor rol Hij kan en wil spelen in ons leven. En dat is tof om te doen! We komen elke twee weken bij elkaar, de ene keer op zondagochtendtijdens de viering en de andere keer op zondagavond. Daarnaast doen we van alles met elkaar, zoals op kamp gaan, kerst vieren, bbq-en en naar de katholieke jongerendag gaan. En we helpen waar we kunnen, want Everybody Needs Somebody! Alle jongeren zijn welkom!”

Spreekt bovenstaand verhaal je aan? Kom dan een keertje langs! Heb je nog vragen? Bel met: Jan Willem Koen, 06 28973248 of mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Sacramentencatechese

Doopsel

Ouders die hun kind willen laten dopen worden uitgenodigd om deel te nemen aan twee avonden ter voorbereiding van dit feest. Tijdens deze bijeenkomsten wordt samen met andere doopouders nagedacht over de betekenis van het sacrament van de Doop en wordt de gezamenlijke doopviering besproken.

Per parochiekern wordt jaarlijks een aantal data voor doopvieringen en -voorbereiding vastgelegd. De doopvieringen vinden in de regel plaats op zondagmiddag.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de doopwerkgroepen van de parochiekernen die via de parochiesecretariaten te bereiken zijn.

 

Eerste heilige Communie

Wanneer kinderen in groep 4 van de basisschool zitten, dus op ongeveer 8-jarige leeftijd, kunnen zij deelnemen de eerste heilige Communie, het sacrament van de Eucharistie. Kinderen en ouders/verzorgers worden in een aantal bijeenkomsten op de viering van dit feest voorbereid.

De eerstecommuniewerkgroepen van de parochiekernen brengen onder meer via de basisscholen ouders/verzorgers tijdig op de hoogte van de datum van de eerste heilige Communie en de data, plaats en tijd van de voorbereidingsbijeenkomsten.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de eerstecommuniewerkgroepen van de parochiekernen die via de parochiesecretariaten te bereiken zijn.

 

Vormsel

Op de grens van basisschool en vervolgonderwijs, dus op ongeveer 12-jarige leeftijd, kunnen jongeren het sacrament van het Vormsel ontvangen. Zij en hun ouders worden daarop voorbereid aan de hand van het vormselproject “In vuur en vlam”, een eigentijdse methode die met behulp van diverse werkvormen de betekenis van het sacrament en de feestelijke viering ervan verkent.

Parochiekernen werken bij de vormselvoorbereiding nauw samen. Er is een gezamenlijke vormselviering voor Pijnacker en Nootdorp (afwisselend in een van de twee kerken) en een voor Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs (ook afwisselend in een van de kerken aldaar).

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de vormselwerkgroepen van de parochiekernen die via de parochiesecretariaten te bereiken zijn.

 

Volwassendoopleerlingen

Volwassenen die willen toetreden tot de rooms-katholieke Kerk worden gedurende een reeks bijeenkomsten op deze belangrijke stap in hun leven voorbereid. In gesprekken staan zij stil bij de levens- en geloofsweg die zij tot nu hebben afgelegd en krijgen zij uitleg over de kerngedachten van het christelijk geloof in de rooms-katholieke traditie.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met een van de parochiesecretariaten.

 

Huwelijk

Aanstaande echtparen die voor de Kerk willen trouwen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een aantal gespreksbijeenkomsten ter voorbereiding van hun kerkelijk huwelijk. Dit gebeurt zo mogelijk samen met andere aanstaande echtparen. Tijdens deze gesprekken wordt aandacht geschonken aan de eigen en gezamenlijke geloofsweg die zij afgelegd hebben en aan de betekenis die de Kerk aan het christelijk huwelijk geeft. Ook wordt samen met de priester of diaken de eigen huwelijksviering voorbereid.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de parochiesecretariaten.

Adressen en andere contactgegevens:

pastor Kees Bracco Gartner

Oostlaan 38, 2641 DL Pijnacker, T 06 81864548,

E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

pastor Winfried Kuipers

Noordeindseweg 100, 2652 CX Lansingerland,

T 06 81864539 E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

diaken D. Vrijburg

Hoefweg 55, 2665 CC Bleiswijk, T

E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

pastor Thijs van Zaal

Noordeindseweg 100, 2652 CX Lansingerland, T 06 81208563,

E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Sebastiaan van Alphen

T 06 21276667 E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Mary van Bijsterveld

T 06 38725859 E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Jacinta Bunnik

T 06 45647007 E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Jan Willem Koen

T 06 28973248, E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Joke Laan

T 0180 633075 E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Rock Solid Pijnacker/Nootdorp – Sjoerd Zuidersma

E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

secretariaat parochiekern H. Bartholomeüs

Veenweg 36, 2631 CL Nootdorp, T 015 3109159, E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

secretariaat parochiekern H. Joannes de Dooper

Oostlaan 38, 2641 DL Pijnacker, T 015 3692480, E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

secretariaat parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte

Noordeindseweg 100, 2651 CX Berkel en Rodenrijs, T 010-5112330, E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

secretariaat parochiekern Sint Willibrord

Smitshoek 120, 2661 CK Bergschenhoek, T 010-5212313, E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

secretariaat parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie

Hoefweg 55, 2665 CC Bleiswijk, T 010-5212519, E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 
 

Bezoek ons op facebook

Volg ons op Twitter

Tweeting with God

paxvoorvrede

Kerkbalans logo 2017

Stiltemoment

Alpha header 1