Actueel nieuws parochie Christus Koning
Evenementenagenda

agendaNaast alle vieringen en regelmatige bijeenkomsten vinden er in onze parochie altijd ook andere bijzondere en interessante evenementen plaats. Op deze plek kunt u voortaan een overzicht voor de aanstaande weken vinden.

Laatste wijziging: 27-09-2016

Lees meer...
 
Bijna-doodervaringen en de Bijbel - lezingenavonden

mededelingenDr. Raymond A. Moody schreef het boek “Leven na dit Leven” (uitverkocht) over ervaringen van mensen tijdens hun klinische dood. Ondertitel: “Het onderzoek van een verschijnsel: voortbestaan na lichamelijke dood.” Met een voorwoord van de bekende arts Elisabeth Kübler-Ross.

Dit boek heeft pastor Kuipers bijzonder gefascineerd omdat hij er een bevestiging in vond van het christelijk geloof in leven na de dood en van een aantal getuigenissen die hij in de loop der jaren gehoord heeft van mensen met zo’n ervaring. Zelfs de zin uit de geloofsbelijdenis over “de opstanding van het lichaam”, waar hij zelf altijd een rationele scepsis bij had, werd hem nu duidelijk. In dit boek vond hij ook vele parallellen met Bijbelse verhalen. Daarover wil hij graag twee lezingen verzorgen (en dus niet over de medisch-wetenschappelijke vraag of de bijna-doodervaringen wel echt zijn; daar gaat hij van uit). Mensen met zo’n ervaring mogen deze ook vertellen.

Lees meer...
 
Nieuws uit het Pastoraal Team

PastoraatBegin september heeft het Pastoraal Team een frisse herstart gemaakt! Na het vertrek van pastor Van Zaal en diaken Tolsma, de komst van diaken Dick Vrijburg en pater Pierrot Mazono, en na de terugkeer van pastor Bracco Gartner van diens sabbatverlof kon het team eindelijk weer eens op volle sterkte vergaderen. Na een rondje bijpraten zijn we voortvarend en met nieuwe energie aan de slag gegaan en hebben meteen maar een aantal knopen doorgehakt. Wat hebben we zoal besproken en wat is er zoal besloten?

Lees meer...
 
In Memoriam Harry Junggeburt

Harry JunggeburtMet verdriet hebben wij  vernomen dat Harry Junggeburt  op maandag 12 september j.l. van ons is heengegaan.

Harry was actief bij de oprichting van onze nieuwe parochie Christus Koning vanaf 1 januari 2015 en tot de laatste dag gecommitteerd en actief. Met de portefeuille personeelszaken kwam Harry op voor het wel en wee van onze medewerkers binnen de locatiekernen en onze parochie. We hebben vele vergaderingen met elkaar gehouden en Harry was altijd positief en enthousiast, professioneel en zakenkundig in zijn bijdrage. Vanuit het bestuur hebben we dit zeer gewaardeerd. We zullen Harry missen.
 
We wensen Relinde, kinderen en eenieder in de naaste omgeving  veel sterkte
toe met het verwerken van dit bijzonder verlies.

 

Namens het bestuur

Leon van Adrichem - vice voorzitter

Lees meer...
 
Bestuurlijk jaarverslag 2015

ChristusKoningAlgemeen

Per 1 januari 2015 was de fusie van de vijf parochies H. Bartholomeus, H. Joannes de Dooper, O.L.V. Geboorte, O.L.V. Visitatie en St. Willibrord een feit. Sinds die datum zijn de vijf parochies verder gegaan in een nieuwe parochie Christus Koning. In januari zijn de leden van het Parochiebestuur door de bisschop benoemd en zijn ook alle leden van de locatiebesturen door het nieuwe parochiebestuur benoemd.

Lees meer...
 
Bisdom Rotterdam brengt DVD ‘Geraakt door armoede’ uit.

YoutubeTer afsluiting van het project 'De armoedebestrijders' heeft de Diocesane Caritas Instelling van het Bisdom Rotterdam in 2015 een DVD uitgebracht. In deze film spreekt mediapriester Roderick Vonhögen met vier kerkelijke vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor mensen die leven in armoede.

Zij laten zien, dat geloven meer is dan bidden alleen. Klik hier om de film te bekijken.

 

Nieuws over de parochie kunt u ook vinden in:

 
 

Bezoek ons op facebook

Volg ons op Twitter

Tweeting with God

paxvoorvrede

Kerkbalans 2016

Stiltemoment

Alpha header 1

kerkomroep
   St Willibrord - Bergschenhoek   

kerkdienstgemist

OL Vrouwe Visitatie - Bleiswijk

kerkomroep
OL Vrouw Geboorte - Berkel
kerkomroep
H Joannes de Dooper - Pijnacker
Radio Maria Nederland