Actueel nieuws parochie Christus Koning
Evenementenagenda

agendaNaast alle vieringen en regelmatige bijeenkomsten vinden er in onze parochie altijd ook andere bijzondere en interessante evenementen plaats. Op deze plek kunt u voortaan een overzicht voor de aanstaande weken vinden.

Laatste wijziging: 21-03-2017

Lees meer...
 
Vastenactie 2017

vastenactieSt. Vincent de Paul is een basisschool in Sanyang, gelegen in het westen van Gambia. De school geeft les aan leerlingen van klas één tot en met klas zes. Op dit moment gaan er circa 350 kinderen naar de St. Vincent de Paul-school, zowel meisjes als jongens en zowel christenen als moslims. Veel kinderen willen doorstromen naar het voortgezet onderwijs, maar daarvoor moeten ze eerst klas zeven tot en met klas negen succesvol afronden. Dat kan niet in Sanyang, waardoor ze voor het volgen van klas zeven, acht en negen naar een ander dorp moeten reizen. Door de reiskosten en de lange reistijd kunnen veel basisschoolleerlingen nu niet doorleren na klas zes. Daarom wil de St. Vincent de Paul-school uitbreiden om ook klas zeven tot en met klas negen te kunnen aanbieden en de doorstroming van kinderen naar het voortgezet onderwijs te stimuleren.

Uitbreiding St. Vincent de Paul-school

Naast de St. Vincent de Paul-school is er ook nog een andere basisschool in Sanyang die onderwijs biedt aan leerlingen tot en met klas zes. De uitbreiding van de St. Vincent de Paul-school naar de hogere klassen zal dan ook de doorstroming bevorderen van de kinderen die op de andere basisschool zitten. Om de hogere klassen les te kunnen geven, zijn meer klaslokalen, extra schoolmeubilair en extra leerkrachten nodig. Benodigd is € 46.170, waarvan Vastenactie €11.170 zal bijdragen. Hierdoor zullen kinderen in Sanyang het basisonderwijs volledig kunnen afronden en daarmee toegang krijgen tot het voortgezet onderwijs.

 
Nieuwe gezichten in het pastoraal team

PastoraatOmdat het bisdom momenteel geen priester beschikbaar heeft voor de opvolging van pastor van Zaal, hebben twee mensen zich aangeboden om tijdelijk het pastoraal team te versterken. We stellen ze aan u voor:

Lees meer...
 
Praten over je geloof, delen en getuigen van je geloof

Catholicism small banner(vervolg op de DVD Catholicism)

Als vervolg op de gespreksavonden van de DVD Catholicism, starten we op 9 januari met een zevental DVD / gespreksavonden met nieuwe onderwerpen. Het lesmateriaal op de DVD betreft een aantal thema’s die behulpzaam zijn om God beter te leren kennen. De zeven onderwerpen en de wijze waarop deze avonden worden gegeven zijn tevens een goede follow-up voor mensen die de ALPHA cursus reeds hebben gevolgd.

Lees meer...
 
Bestuurlijk jaarverslag 2015

ChristusKoningAlgemeen

Per 1 januari 2015 was de fusie van de vijf parochies H. Bartholomeus, H. Joannes de Dooper, O.L.V. Geboorte, O.L.V. Visitatie en St. Willibrord een feit. Sinds die datum zijn de vijf parochies verder gegaan in een nieuwe parochie Christus Koning. In januari zijn de leden van het Parochiebestuur door de bisschop benoemd en zijn ook alle leden van de locatiebesturen door het nieuwe parochiebestuur benoemd.

Lees meer...
 

Nieuws over de parochie kunt u ook vinden in:

 
 

Bezoek ons op facebook

Volg ons op Twitter

Tweeting with God

paxvoorvrede

Kerkbalans logo 2017

Stiltemoment

Alpha header 1

kerkomroep
   St Willibrord - Bergschenhoek   

kerkdienstgemist

OL Vrouwe Visitatie - Bleiswijk

kerkomroep
OL Vrouw Geboorte - Berkel
kerkomroep
H Joannes de Dooper - Pijnacker
Radio Maria Nederland